Ιδιωτικά και δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Κοινή γνώμη και καθολική κοινωνική συμμετοχή

3.15 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0405-6

Έτος: 2001

Συντελεστής: Χαιρετάκης, Μανώλης

Σελίδες: 48