Ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις

Επίκαιροι προβληματισμοί

6.36 

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-090-6

Έτος: 1993

Συντελεστής: Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, Μαρία

Σελίδες: 106