Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης

11η έκδοση, για χρήση των φοιτητών

75.26 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1700-1

Έτος: 2006

Συντελεστής: Ρόκας, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 644