Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης

123.65 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1688-2

Έτος: 2006

Συντελεστής: Ρόκας, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 1157