Ιδιωτική ασφάλιση

Εισαγωγή στο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση το ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση και το π.δ. 252/1996 για την εναρμόνιση του δικαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης στις τελευταίες κοινοτικές οδηγίες.

18.93 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-232-785-2

Έτος: 1998

Συντελεστής: Ρόκας, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 280