Ιδιωτική ασφάλιση

Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων

75.26 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-1337-9

Έτος: 2005

Συντελεστής: Ρόκας, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 601