Ιδιωτική ασφάλιση

Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης, της ασφαλιστικής επιχείρησης και των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση: Με βάση τον ΑσφΝ και τα νεώτερα εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα

53.76 

Εξαντλημένο

Ο λόγος της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έκδοσης νέας αναθεωρημένης έκδοσης δεν είναι μόνο η εν τω μεταξύ ολοκλήρωση της προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία για τη συμπληρωματική εποπτεία ασφαλιστικού ομίλου και στην τέταρτη Οδηγία για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθώς και η εισαγωγή του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που λειτουργούν όπως και η ιδιωτική ασφάλιση, με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Είναι και η εντυπωσιακή αύξηση της νομικής επεξεργασίας της ασφαλιστικής παροχής ως υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, αλλά και το ότι η αμφισβήτηση που παρατηρείται διεθνώς τα τελευταία χρόνια ως προς το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας και της κρατικής εποπτείας της ασφαλιστικής επιχείρησης ως χρηματοπιστωτικής οικονομικής ομάδας, εκδηλώνεται πλέον όχι μόνο με θεωρητικές συζητήσεις, αλλά και με ρυθμίσεις.

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0829-0

Έτος: 2003

Συντελεστής: Ρόκας, Ιωάννης Κ.

Σελίδες: 395