Ιδιωτική κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης

9.46 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0761-3

Έτος: 2002

Συντελεστής: Λεβαντής, Ελευθέριος Φ.

Σελίδες: 62