Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο

42.40 

Στην τρίτη έκδοση του έργου, περιλαμβάνονται όλες οι νέες ρυθμίσεις που επήλθαν στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης τη τελευταία τριετία είτε με πρωτοβουλία του κοινοτικού νομοθέτη είτε με πρωτοβουλία του Έλληνα νομοθέτη, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τους συστημικούς κινδύνους που αναδείχθηκαν λόγω της γενικότερης κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η νέα ύλη αφορά στην κατά το δυνατόν αναλυτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του ν. 3746/2009, με το οποίον ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο (Ν. 489/1976) η οδηγία 2005/14/ΕΚ που αφορά στην ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα και (στο ΝΔ 400/1970), η οδηγία 2005/68/ΕΚ που αφορά στο θεσμό της αντασφάλισης. Επίσης αναλύονται οι Κανονισμοί Ρώμη Ι και ΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις ασφαλιστικές συμβάσεις, στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές, ο Ν. 3867/2010 με τον οποίο ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος ο εποπτικός έλεγχος επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ιδρύθηκε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, όταν ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης του κλάδου Ζωής και το Π.Δ. 148/2009, το οποίο αποτελεί ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ), με το οποίο συμπληρώνεται η θεματική για την ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το όλο έργο ολοκληρώνεται με νεότερη ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-445-799-1

Έτος: 2012

Συντελεστής: Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, Ράνια

Σελίδες: 386