Ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς εμπορίου

99.64 

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-623-6

Έτος: 2002

Συντελεστής: Κιάντος, Βασίλειος Δ.

Σελίδες: 1184