Ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς εμπορίου

46.88 

Εξαντλημένο

Περιέχεται: Ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων της Ρώμης, της σύμβασης της Βαρσοβίας και άλλων διεθνών συμβάσεων, ερμηνεία του Π.Δ. 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-342-6

Έτος: 1997

Συντελεστής: Κιάντος, Βασίλειος Δ.

Σελίδες: 944