Ιδιωτικό δίκαιο του διεθνούς εμπορίου

127.20 

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σύστημα στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου, αφού συνδυάζει την σε βάθος και πλάτος έρευνα. Πραγματικά, εξετάζονται κριτικά κυρίως η ελληνική νομολογία, παλαιότερη και πρόσφατη, αλλά και οι μελέτες, καθώς επίσης οι μονογραφίες, που αναφέρονται στον εν λόγω κλάδο του εμπορικού δικαίου. Η συγγραφή αυτή αποτελεί λοιπόν μία σε βάθος έρευνα, η οποία όμως δεν παραλείπει να έχει και τα χαρακτηριστικά της εις πλάτος έρευνας, αφού περιλαμβάνει όλη την ύλη του Ιδιωτικού Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου, δηλαδή τις εισαγωγικές γνώσεις, το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών εμπόρων και ιθαγένειας, το δίκαιο συγκρούσεως νόμων, το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο του εμπορίου και το δικονομικό δίκαιο αυτού.

Η νέα, 4η, έκδοση περιέχει επί πλέον τη λεπτομερειακή ερμηνεία δύο σχετικά νέων νομοθετημάτων, όπως του κανονισμού 2157/2001/ΕΚ για την Ευρωπαϊκή Εταιρία και του κανονισμού 1346/2000/ΕΚ περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Περιέχει ακόμη την προσαρμογή των αναπτυχθέντων σε προηγούμενες εκδόσεις για τη σύμβαση των Βρυξελλών στον κανονισμό 44/2001/ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στη νέα έκδοση ερμηνεύεται ακόμη διά μακρών η σύμβαση του Μόντρεαλ για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές.

Τέλος, στην παρούσα έκδοση αξιολογείται η μετά την 3η έκδοση δημοσιευθείσα νομολογία και φιλολογία.

Ας σημειωθεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί, από όσο γνωρίζουμε, το μοναδικό σύστημα του Ιδιωτικού Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου στην ελληνική νομική βιβλιογραφία.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-942-8

Έτος: 2005

Συντελεστής: Κιάντος, Βασίλειος Δ.

Σελίδες: 1484