Ιδιωτικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο: Για τους διαγωνισμούς του δημοσίου

14.53 

Εκδότης: Σύγχρονη Πέννα

ISBN_13: 978-960-7591-05-0

Έτος: 1998

Συντελεστής: Ελευθεριάδης, Αντώνης Ι.

Σελίδες: 235