Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

46.64 

Το βιβλίο αποτελεί έργο σύγχρονης αντίληψης, μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση, πολύτιμη για τον φοιτητή και ιδιαίτερα χρήσιμη για το δικηγόρο και το δικαστή. Καλύπτει όλη την ύλη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις και τα σύγχρονα ρεύματα του κλάδου. Ισορροπεί ανάμεσα στην εύληπτη ανάλυση που απαιτείται για την εκπαιδευτική διαδικασία και στον επιστημονικό λόγο, χωρίς να είναι ένα κείμενο κουραστικό ή υπεραπλουστευμένο.
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη, στο γενικό και στο ειδικό. Στο γενικό μέρος, μετά από την εισαγωγή, την ιστορική αναδρομή και την αναφορά στις πηγές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, αναλύεται η φύση του κλάδου, ο μεθοδολογικός πλουραλισμός του, η δομή των κανόνων συνδέσεως, τα γενικά χαρακτηριστικά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Αστικού Κώδικα, τα προβλήματα διαχρονικού δικαίου, ο νομικός χαρακτηρισμός, η παραπομπή, η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης, το προδικαστικό ζήτημα και η καταστρατήγηση δικαίου.
Στο ειδικό μέρος παρουσιάζονται η προβληματική και οι λύσεις των ζητημάτων που αφορούν το φυσικό και νομικό πρόσωπο, τον τύπο της δικαιοπραξίας, το γάμο (μνηστεία, ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων), το διαζύγιο, δικονομικά θέματα στις γαμικές διαφορές, τις σχέσεις γονέων και τέκνων, τη νομιμοποίηση, την υιοθεσία, την επιτροπεία και κάθε άλλη επιμέλεια, τη διεθνή απαγωγή παιδιών, τις συμβατικές ενοχές, τις αδικοπραξίες, το εμπράγματο δίκαιο, τις κληρονομικές σχέσεις, τη διεθνή διαιτησία, τη δικαστική αρωγή, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη Σύμβαση των Βρυξελλών.
Η δομή κάθε κεφαλαίου είναι υποδειγματική. Προτάσσεται πίνακας βασικής βιβλιογραφίας, στη συνέχεια παρατίθεται μια υπόθεση εργασίας έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό το σχετικό πρόβλημα, ακολουθεί η θεωρητική ανάλυση διανθισμένη με παραδείγματα και στο τέλος του κεφαλαίου παρέχεται φροντιστηριακό υλικό που πλαισιώνει και εμπλουτίζει την ανάλυση με επιλεγμένη νομολογία και ερωτήματα-προβλήματα.
Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο των Καθηγητών της Νομικής του Α.Π.Θ. Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά και Ε. Βασιλακάκη έρχεται να καλύψει ένα κενό στο πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύγγραμμα. Τόσο το περιεχόμενο, όσο και η δομή του απαντούν με επιτυχία στην πρόκληση της ανανέωσης στο χώρο του διδακτικού βιβλίου και με μέθοδο ελκυστική επιδιώκουν την κατανόηση της προβληματικής ενός δύσκολου και άκρως "τεχνικού" κλάδου του δικαίου, ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των διεθνών συναλλαγών αποκτά όλο και περισσότερη σημασία.

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-691-5

Έτος: 2002

Συντελεστής: Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν.

Σελίδες: 440