Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Ειδικά θέματα: Η κοινοτική σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, όπως ισχύει στην Ελλάδα

11.13 

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-301-006-7

Έτος: 1991

Συντελεστής: Παπασιώπη - Πασιά, Ζωή

Σελίδες: 158