Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

53.65 

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.

ISBN_13: 978-960-15-0417-9

Έτος: 2001

Συντελεστής: Βρέλλης, Σπυρίδων Β.

Σελίδες: 517