Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

50.88 

Η παγκόσμια αλματώδης αύξηση των διεθνών συναλλαγών, η τεχνολογική ανάπτυξη που κατέστησε αναγκαία και περισσότερο ευχερή τη σύναψη ιδιωτικών σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας, η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ, επιβάλλουν πιεστικά, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη γνώσης των σχετικών ρυθμιστικών κανόνων. Στόχος του παρόντος είναι η κατατόπιση του νομικού της θεωρίας και της πράξης για τις εξελίξεις του κλάδου μέσα στα τελευταία χρόνια.
Η παρούσα νέα έκδοση καλύπτει την πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Ταυτόχρονα, συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις του δικαίου ιθαγενείας, καθιστώντας το βιβλίο πλήρη και ενημερωμένο οδηγό του εν στενή και εν ευρεία εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα Μέρη. Στο Γενικό Μέρος μεταξύ άλλων δίδεται ο ορισμός και εξετάζεται η φύση του ι.δ.δ., οι πηγές του, αναλύεται ο νομικός πλουραλισμός του ι.δ.δ. και δίδονται τα γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος ι.δ.δ. του Αστικού Κώδικα. Στο Ειδικό Μέρος περιέχονται κεφάλαια που αφορούν το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, τον τύπο της δικαιοπραξίας, τη μνηστεία, τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τον τύπο του γάμου, τις διαπροσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, τις σχέσεις γονέων-τέκνων, τη νομιμοποίηση και την υιοθεσία τέκνων, την επιτροπεία και την επιμέλεια, τη διεθνή απαγωγή τέκνων, τις συμβατικές και τις αδικοπρακτικές ενοχές, το εμπράγματο δίκαιο και τις κληρονομικές σχέσεις. Σε ξεχωριστά Μέρη εξετάζονται το Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ιθαγένειας.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-445-845-5

Έτος: 2012

Συντελεστής: Βασιλακάκης, Ευάγγελος Ν.

Σελίδες: 582