Ιδιόχειρα εγκλήματα

Δογματική ανάλυση των περιπτώσεων αποκλεισμού της έμμεσης αυτουργίας

31.80 

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι τα ιδιόχειρα εγκλήματα και ειδικότερα η δογματική έννοια και η λειτουργία τους. Αποτελείται από 8 Κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται οι επιμέρους ερμηνευτικές εκδοχές για την αυτουργία, οι θεωρίες που χρησιμοποιούν ενιαίο γενικό κριτήριο για τα ιδιόχειρα εγκλήματα -με ιδιαίτερη ανάλυση της θεωρίας για την κυριαρχία στην πράξη-, οι απόψεις που αρνούνται την ύπαρξη ιδιόχειρων εγκλημάτων καθώς και η άποψη Langrock. Επίσης, μέσα από μια ιστορική αναδρομή (αρχέγονες δικαιϊκές κοινωνίες, Ρωμαϊκό Δίκαιο, ιταλική δικαιϊκή τάξη κατά το μεσαίωνα, γερμανικό δίκαιο, προϊσχύσας Ποινικός Νόμος), εξετάζεται η εξέλιξη των ιδιόχειρων εγκλημάτων στη θεωρία και τη νομολογία, ενώ γίνεται και μια συγκριτική παρουσίαση των ιδιόχειρων εγκλημάτων σε επιμέρους έννομες τάξεις. Συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη

ISBN_13: 978-960-272-645-7

Έτος: 2009

Συντελεστής: Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.

Σελίδες: 208