Ιερά ακολουθία του εν Αγίοις πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού

Συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και συνταχθείσα υπό Κωνσταντίνου Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως του Τυπάλδου

7.39 

Εκδότης: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

ISBN_13: 978-960-315-320-7

Έτος: 1997

Συντελεστής: Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Σελίδες: 29