Ιερά ακολουθία του Οσιομάρτυρος Αγίου Γερασίμου του νέου του Μεγαλοχωρίτου

Βίος, μαρτύριον και θαύματα

5.37 

Το παρόν ανάτυπο προέρχεται από το προσφάτως εκδοθέν αγιολογικό μας έργο, με τίτλο: "Ο Οσιομάρτυρας Άγιος Γεράσιμος, ο νέος ο Μεγαλοχωρίτης", Αθήναι 2008. Στο εν λόγω ανάτυπο θα περιέχονται τα έξης έργα εκ του κυκλοφορήσαντος τόμου.
α) Η πανηγυρική ασματική Ακολουθία, μετά του Παρακλητικού Κανόνος και των 24ων Οίκων-Χαιρετισμών, έργα, που εποιήθηκαν από τον μακαριστό υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Μοναχό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη. Τα έργα αυτά προτιμήθηκαν και ψάλλονται ήδη στίς Πανηγύρεις της ιεράς Μνήμης του Αγίου μας, αμέσως, μετά την έκδοση του "Ευρυτανικού Λειμωνάριου" (1978). Άλλωστε, γι` αυτό το έργο εποιήθηκαν... Περιλαμβάνονται δε στίς σελίδες του τόμου: 193-230.
β) Ο βίος, το ένδοξο μαρτύριο και θαύματα του Οσιομάρτυρα. Τα εν λόγω έργα εγράφησαν υπό τύπο απλής αφηγηματικής βιογραφίας, από την ημετέρα ταπεινότητα και περιέχονται στις σελίδες του τόμου: 259-302.
γ) Έπίμετρον, που περιέχει:
1) Μουσικό Παράρτημα, έργο και κόπος του Πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Αρβανίτη, που περιέχεται στις σελίδες του τόμου: 327-336.
Και 2) ύμνοι επιλεκτικοί: από τον Εσπερινό, τον Όρθρο και την θεία Λειτουργία (Μεγαλυνάρια). [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13:

Έτος: 2008

Συντελεστής: Βαστάκης, Κωνσταντίνος Δ.

Σελίδες: 110