Ιερά Βασιλική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Σουμελά Πόντου

78.65 

... Η χαρά ημών είναι ιδιαιτέρα διότι η υμετέρα έκδοσις με θέμα την ιστορικήν Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Παναγίας Σουμελά Πόντου παρέχει ημίν την ευκαιρίαν να αποτίσωμεν, δια του παρόντος προλογικού σημειώματος χρέος ευχαριστίας και τιμής εις την στοργικήν Μητέρα ημών και άμχον Έφορον πάντων των εκ Πόντου καταγομένων αγαπητών τέκνων της Μητρός Εκκλησίας Υπεραγίαν Θεοτόκον την Σουμελιώτισσαν.
Η Παναγία του Σουμελά αποτέλεσε και αποτελεί ανά τους αιώνας το κέντρον αναφοράς των όπου γης Ποντίων, ενθυμουμένων μετά βαθυτάτης νοσταλγίας και συγκινήσεως πάντοτε το μέγα τούτου Θεομητορικόν Προσκύνημα, το οποίον επί αιώνας κατήρδευσε πνευματικώς αυτούς και τους εκράτησε στερεούς και αμετακίνητους εις τα αρχάς της Ορθοδόξου ημών πίστεως.
Δεν είναι δυνατόν, αναγινώσκων τις τας σελίδας της επιτυχούς τούτης εκδόσεως, να μη θαυμάσει την από αιώνων πρόνοιαν και στοργήν της Θεομήτορος, η Οποία, δια της Θαυματουργού ταύτης Εικόνος και του εν Πόντω κατοικητηρίυ Της, διεμόρφωσεν ένα ολόκληρον πολιτισμόν με κέντρον την Ορθοδοξίαν.
... Εκ καρδίας ευχόμεθα ίνα η Παναγία Σουμελιώτισσα αμείψη πλουσιοδώρως την συγγραφέα του παρόντος βιβλίου, η δε ακαταίσχυντος σκέπη και μητρική προστασία αυτής είησαν μετά πάντων των εις την Μονήν ευλαβώς προστρεχόντων πολυπληθών προσκυνητών και των απανταχού εκ Πόντου πιστών τέκνων Της.

(από το προλογικό σημείωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου)

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-93-1590-6

Έτος: 2009

Συντελεστής: Χαραλαμπίδου, Βαρβάρα Σ.

Σελίδες: 480