Ιερά Ελευσίς

Η αληθινή ιστορία

19.11 

Αποκαλύπτονται με νέα επιστημονικά δεδομένα και αναλύονται:
1. Οι τρεις μεγάλοι κατακλυσμοί
2. Οι αλλαγές στην γεωμορφολογία
3. Το Ράριον Πεδίον
4. Η προκατακλυσμιαία εποχή
5. Η ηρωϊκή εποχή
6. Ο αμφορεύς της Ελευσίνος και η αποκρυπτογράφησις της επιγραφής του
7. Η Δα και η Δαείρα
8. Η Ελευσίς της Δήμητρος
9. Η ελληνική ιδεολογία.

Εκδότης: Κάδμος

ISBN_13: 978-960-8184-74-9

Έτος: 2005

Συντελεστής: Στάμος, Αναστάσιος Δ.

Σελίδες: 335