Ιερά μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λουκούς Κυνουρίας

42.60 

Η Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας δημιουργήθηκε μετά την κήρυξιν του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος που έγινε το έτος 1850 και αποτελεί την ιστορικήν κατάληξιν των πάλαι ποτέ διαλαμψασών Επισκοπών Μαντινείας, Ταγέας, Πίσσης, Αμυκλών, Τριπολιτσάς και Ρέοντος και Πραστού.

Γεωγραφικά σήμερα περιλαμβάνει τις δύο επαρχίες του Νομού Αρκαδίας, της Μαντινείας και Κυνουρίας, εκ των οποίων έλαβε και το όνομα και έχει έδραν την πόλιν της Τριπόλεως.

Μέσα εις την πορείαν του χρόνου τόσον εις την Μαντινείαν όσον και εις την Κυνουρίαν διαδραματίζονται πολλά γεγονότα ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά, που σημειοδοτούν την πορείαν του Γένους μας μέσα εις την Ιστορίαν του.

Εις την γνωριμίαν και την μελέτην της Ιστορίας της Μητροπόλεώς μας προσφέρουν πολύ υλικό και προκαλούν γενικώτερον ενδιαφέρον τα πολλά Μοναστικά της Κέντρα, δηλαδή τα πολλά Μοναστήρια τόσον της Μαντινείας όσον και της Κυνουρίας, τα οποία από τα παλιά τα χρόνια ονομάτιζαν την περιοχήν ως "Άγιον Όρος της Πελοποννήσου".

Ένα από τα πολλά αυτά Μοναστήρια μας είναι και το Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γνωστόν με την επωνυμίαν, της Λουκούς.

Για την Μονήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Λουκούς, λοιπόν, ο λόγος εις το βιβλίον αυτό θα είναι εκτενής, γιατί και ξεχωριστή αξία έχει ως χριστιανικό μνημείο όρθιο από τον 12ον αιώνα και αφ` ότου κατέστη γυναικείον το 1946 παρουσιάζει ακμή, προσελκύει πιστούς για προσκύνημα και παράγει πνευματικόν βίον. [...]

Ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρος

Εκδότης: Μίλητος

ISBN_13: 978-960-464-100-0

Έτος: 2009

Συντελεστής: Γιαννέλος, Γιάννης

Σελίδες: 304