Ιεραί ακολουθίαι εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου

Μετ' εγκωμίων και μετά της εξοδίου ακολουθίας: Μικρός και μέγας παρακλητικός κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον: Λόγος πανηγυρικός εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου

15.05 

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-88661-5-7

Έτος: 2005

Συντελεστής: Θύμης, Κωνσταντίνος Π.

Σελίδες: 111