Ιερατικόν

Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Διαλόγου, ήτοι των προηγιασμένων

11.79 

Εκδότης: Ιερόν Ιβηριτικόν Κελλίον Αγίας Άννης

ISBN_13:

Έτος: 2009

Συντελεστής:

Σελίδες: 64