Ιερείς και προφήτες

Η παραγωγή και η διαχείριση του δόγματος στον πρώιμο χριστιανισμό

16.85 

(. . .) Στις μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτόν ασχολούμαι με τους προφήτες και το προφητικό φαινόμενο στον κόσμο των πρώτων χριστιανών. Εξετάζω όλες τις σημαντικότερες μαρτυρίες για την παρουσία προφητών, καθώς και τις λιγοστές πληροφορίες για την πνευματική τους παραγωγή. Οφείλω να υπογραμμίσω ωστόσο ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού. Κάθε μελέτη γράφτηκε αυτοτελώς, με σκοπό να διερευνήσει μια ιδιαίτερη πλευρά του ζητήματος. Η παλαιότερη δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά πριν από εννέα χρόνια και η τελευταία μόλις πρόσφατα. Ορισμένες βασίζονται σε διαλέξεις, ενώ άλλες γράφτηκαν εξ αρχής για τις ανάγκες συλλογικών τόμων ή περιοδικών εκδόσεων. Η μορφή που έχει κάθε μελέτη καθορίστηκε από τις συνθήκες της αρχικής της συγγραφής. Αυτό εξηγεί γιατί διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους σε ζητήματα ύφους και τεκμηρίωσης. Διέπονται όμως όλες από την ίδια προβληματική. Σε ένα βαθμό, η κάθε μια συμπληρώνει και επεξηγεί τις άλλες. Γι’ αυτό και η συγκέντρωσή τους μου φάνηκε χρήσιμη. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Εκδότης: Καρδαμίτσα

ISBN_13: 978-960-354-085-4

Έτος: 2000

Συντελεστής: Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.

Σελίδες: 235