Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης

Επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος

21.51 

[...] Το βιβλίο τούτο είναι προϊόν συλλογικής προσφοράς. Κατ` αρχήν τα κείμενα συνέγραψαν Μέλη της Μοναστικής Αδελφότητος κάτω από την καθοδήγηση της Οσιωτάτης Καθηγουμένης Γεροντίσσης Επιστήμης. Οι Αδελφές με την γραφίδα τους κατέθεσαν την προσωπική τους εμπειρία! Η μαρτυρία τους είναι αυθεντική! Αποτελεί κατάθεση ψυχής! Ακολούθως το κείμενο ετέθη υπό την κρίση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Παύλου, ο οποίος επί δέκα και τρία (13) χρόνια διετέλεσε Πνευματικός της Αδελφότητος.
Τέλος, ο υποσημειούμενος είχε την ευλογία να επιθεωρήσει και να διορθώσει το κείμενο, να προσθέσει ή να αφαιρέσει κεφάλαια, να προσδώσει σ` αυτό την τελική του μορφή και να το εκδώσει.
Ο π. Ευσέβιος έλαβε παρά Θεού το "κατ` εικόνα", όπως άλλωστε ο καθένας μας, έφθασεν όμως στο "καθ` ομοίωσιν", όπως μόνον οι άγιοι το κατορθώνουν! Άγιε Γέροντα, πρέσβευε υπέρ της Μοναστικής Αδελφότητός Σου, υπέρ υμών των αμαρτωλών, ως και υπέρ εκείνων, οι οποίοι θα αναγνώσουν την βίβλον Σου.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

ISBN_13: 978-960-85853-2-4

Έτος: 2010

Συντελεστής: Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Σελίδες: 606