Ιεροπραξίες της εκκλησίας μας

Κι άλλα, που όλους μας ενδιαφέρουν

5.37 

Ιεροπραξία είναι κάθε αγιαστική πράξη (τελετή ή ευχή) του Κληρικού που γίνεται κατά την άσκηση του έργου της Λατρείας ή βάσει του Ευχολογίου.
Η Ιεροπραξία με την οποία τελείται οποιοδήποτε από τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας λέγεται και Ιερουργία ή Ιεροτελεστία. Όλες οι άλλες αγιαστικές πράξεις, τελετές ή ευχές είναι Ιεροπραξίες: Μεγάλοι Αγιασμοί, κουρές Μοναχών, εγκαινιασμοί Ι. Ναών, κηδείες, μνημόσυνα, καθιερώσεις Αντιμηνσίων και σκευών λατρείας, λειτουργικές ευλογίες καρπών, βαΐων, αυγών, ιδιωτικοί αγιασμοί οίκων, γραφείων, οχημάτων, αγρών, ποιμνίων, ευχές για ασθενείς, δαιμονισμένους, ευχές για έναρξη εργασιών, σχολείων και ποικίλες άλλες περιστατικές ακολουθίες, όπως αναγράφονται στα Ευχολόγια της Εκκλησίας.
[...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

ISBN_13: 978-960-86063-3-3

Έτος: 2006

Συντελεστής: Κουγιουμτζόγλου, Γεώργιος Σ.

Σελίδες: 104