Ιεροτελεστικόν Α΄

Περιέχον τις Ακολουθίες του Εσπερινού, του Μεσονυκτικού, του Όρθρου και της θείας λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ως και άλλες ι. Ακολουθίες και Τελετές

16.85 

Εξαντλημένο

[...] Το παρόν "Ιεροτελεστικόν Α΄", το οποίο είναι φυσική συνέχεια των προηγουμένων λειτουργικών βιβλίων που κυκλοφορήσαμε τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί να προσφέρει στον λειτουργό ιερέα ένα εύχρηστο και εύτακτο βοήθημα για τη σωστή και με επίγνωση τέλεση των Ακολουθιών που περιλαμβάνει (Εσπερινού, Μεσονυκτικού, Όρθρου, θείας λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς επίσης και άλλες ιερές Ακολουθίες και Τελετές). Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ακολουθία της θείας Λειτουργίας και για τον λόγο αυτόν παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες, επειδή θεωρήθηκαν απαραίτητες για τους Λειτουργούς και ιδίως για τους νέους ιερείς, ενώ ο τελετουργικός σχολιασμός του Εσπερινού και του Όρθρου είναι πιο συνοπτικός. Στο "Ιεροτελεστικόν Α΄" δεν περιλαμβάνονται οι ακολουθίες της Προσκομιδής, της Λιτής - Αρτοκλασίας και του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, δεδομένου ότι τα βιβλία που περιέχουν τις ακολουθίες αυτές τα έχουμε εκδόσει αυτοτελώς.
[...]
(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Εκδότης: Ιερός Ναός Αγίου Αργυρίου Επανομής

ISBN_13: 978-960-98818-1-4

Έτος: 2009

Συντελεστής: Κατζιγκάς, Αθανάσιος Δ.

Σελίδες: 319