Ιεροτελεστικόν τεύχος

Περιέχον τας εις διαφόρους ιεροτελεστίας ψαλλόμενας ακολουθίας: Κατά το τυπικόν της Μ. του Χριστού Εκκλησίας

19.00 

Εκδότης: Αίνος και Ύμνος

ISBN_13:

Έτος:

Συντελεστής: Κυφιώτης, Δημήτριος Γ.

Σελίδες: 160