Ιερόν Ησυχαστήριον “Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος”

10.71 

Η παρούσα έκδοση σκοπό έχει να ανταποκριθεί στο αίτημα πολλών προσκυνητών και επισκεπτών να γνωρίσουν την ιστορία του Ησυχαστηρίου, τον βίο των Αγίων που το προστατεύουν, καθώς και την ζωή του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου (+1994).
Η ιστορία του Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» δεν είναι μακρόχρονη· τον Οκτώβριο του 2009 συμπληρώθηκαν σαράντα δύο χρόνια από την ημέρα που εγκαταστάθηκαν σ` αυτό οι πρώτες Αδελφές. Η ίδρυσή του οφείλεται κυρίως στον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Εκείνος κατ` εξοχήν φρόντισε για την υλική και πνευματική θεμελίωσή του, το πλούτισε με τα ιερά Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και για είκοσι οκτώ χρόνια (1966-1994) καθοδηγούσε την Αδελφότητα με την κατά Θεόν σοφία και αγάπη του. Μετά δε την κοίμησή του, συμφωνά με την επιθυμία του, αναπαύεται στον χώρο του Ησυχαστηρίου, δίπλα στον Ναό του Αγίου Αρσενίου.
Στο βιβλίο προτάσσονται λίγα κατατοπιστικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή και ακολουθεί σύντομη αναφορά στην μέχρι τώρα πορεία του Ησυχαστηρίου. Στην συνέχεια παρατίθενται αποσπάσματα από ανέκδοτες επιστολές του Γέροντος Παϊσίου προς την Αδελφότητα σχετικά με τον Μοναχισμό και ακολουθούν σύντομοι Βίοι του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου, καθώς και του μακαριστού Γέροντος Παϊσίου. Στο τέλος υπάρχει παράρτημα, το οποίο περιλαμβάνει παραπομπές και σχόλια και τον κατάλογο των φωτογραφιών και των εικόνων που περιέχονται στο βιβλίο.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Ιερόν Ησυχαστήριον Μοναζουσών "Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος"

ISBN_13:

Έτος: 2010

Συντελεστής:

Σελίδες: 185