Ιερόν Κοράνιον (Al Coran) και χριστιανική Εκκλησία

20.32 

Το `Ιερόν Κοράνιον` είναι για τον Μουσουλμανικό κόσμο το `ιερό κείμενο`, που καθορίζει τη θρησκευτική του ζωή. Αντίστοιχα `ιερά κείμενα` έχομε για του Εβραίους την Παλαιά Διαθήκη και για τους Χριστιανούς την Παλαιά Διαθήκη και το Ευαγγέλιο. Οι Χριστιανοί θεωρούν την Παλαιά Διαθήκη προπομπό και προετοιμασία του κόσμου να δεχθεί το Ευαγγέλιο. Γι` αυτό και τη χρησιμοποιούν ευρέως, για τον θεϊκό της νόμο, τις προφητείες, τα ιστορήματα και τις ηθικές της διδαχές. Το Κοράνιο εμπνέει και καθοδηγεί πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, διάσπαρτα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στατιστική του έτους 1952 ανεβάζει τον αριθμό των πιστών σε τετρακόσια εκατομμύρια. Σήμερα ο αριθμός αυτός δεν κρίνεται σωστός. Είναι πολύ μεγαλύτερος. Στατιστική των ημερών μας ανεβάζει τον αριθμό τους πάνω από δύο δισεκατομμύρια πιστούς. Η καταλυτική τους παρουσία ευρίσκεται στα μέρη της Ασίας, στον Αραβικό κόσμο, στα βόρεια διαμερίσματα της Αφρικής και σε νησιά της Ανατολής. Μικρές και μεγάλες κοινότητες Μουσουλμάνων, αλλά και εθνικές κοινότητες υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι κατάλοιπα της Οθωμανικής επέκτασης και επικράτειας στην Ευρώπη, για τετρακόσια ολόκληρα χρόνια. Θύλακες μουσουλμανικών κοινωνιών συναντούμε στην Αμερική και τον Καναδά, σαν αποτέλεσμα μετανάστευσης. Στις μέρες μας καταβάλλεται εκτεταμένη διεθνής προσπάθεια κατανόησης της μουσουλμανικής πραγματικότητας, με διαθρησκευτικούς διάλογους. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί

ISBN_13: 978-960-467-280-6

Έτος: 2011

Συντελεστής: Χαλβατζάκης, Κωνσταντίνος

Σελίδες: 272