Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες μεταξύ κοινοτισμού και φιλελευθερισμού

19.08 

Ο Ιερός νόμος του Ισλάμ διέπει σήμερα, κατ` απόκλιση από τους κανόνες του Αστικού Κώδικα, τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές των μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών. Οι σχετικές διαφορές επιλύονται υποχρεωτικά από τον Ιεροδίκη-Μουφτή. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που ανέχεται την εφαρμογή του Ιερού νόμου και την λειτουργία των Ιεροδικείων, πως δικαιολογείται αυτή η απόκλιση; (. . .) Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει αναλυτικά το υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Ιερού νόμου. Η παρουσίαση βασίζεται στην έρευνα της νομολογίας των Ιεροδικείων και των Πρωτοδικείων της Δυτικής Θράκης της περιόδου 1991-2006. Η μελέτη απαντά στο ερώτημα αν τόσο η εφαρμογή του Ιερού νόμου όσο και η εκδίκαση των διαφορών από τα Ιεροδικεία είναι πλέον ανεκτές από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της γυναίκας και του παιδιού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

ISBN_13: 978-960-445-079-4

Έτος: 2006

Συντελεστής: Κτιστάκις, Γιάννης

Σελίδες: 198