Ιζηματολογία

23.29 

Το σημαντικό και μοναδικό αυτό πανεπιστημιακό σύγγραμμα του αείμνηστου συναδέλφου Αντώνη, αποτελεί το καταστάλαγμα της πολυετούς ενασχόλησής του κυρίως στον ερευνητικό τομέα σε θέματα σχετικά με την πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμης της ιζηματολογίας.
Παρουσιάζει με σαφήνεια τη σημασία αυτής της επιστήμης. Περιγράφει αναλυτικά τις διεργασίες σχηματισμού των ιζηματογενών κόκκων, καθώς και τους ιστολογικούς χαρακτήρες τους. Επίσης, περιγράφονται οι μηχανισμοί μεταφοράς και απόθεσης των υλικών αποσάθρωσης και η οργάνωση και ταξινόμηση της δομής των ιζημάτων.
Αναλύονται λεπτομερώς τα μοντέλα ιζηματογένεσης με τις διεργασίες της κλασικής και μη ιζηματογένεσης, καθώς και οι βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σ` αυτές. Οι ρυθμοί, η ταξινόμηση και οι χαρακτήρες των ιζηματογενών φάσεων παρουσιάζονται με πολύ κατανοητό τρόπο. [...]

Ανανίας Τσιραμπίδης


Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί πνευματικό έργο του αείμνηστου καθηγητή Αντωνίου Ψιλοβίκου με μικρές προσθήκες στα αντικείμενα της μηχανικής των ρευστών και της υδραυλικής, σε σημεία που είναι τελείως απαραίτητα για την κατανόηση των θεμάτων της ιζηματολογίας, έτσι ώστε να είναι κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο.
Το αντικείμενο της ιζηματολογίας, μέσα στα πλαίσια της φυσικής γεωγραφίας, ποτάμιας γεωμορφολογίας και στρωματογραφίας, αποτέλεσε ένα από τα αντικείμενα τα οποία μελέτησε, αγάπησε, υπηρέτησε και δίδαξε επί σειρά ετών ο Αντώνιος Ψιλοβίκος. Στην ακαδημαϊκή και επιστημονική του πορεία έδωσε ερμηνείες και λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα και προβληματισμούς που εφαρμόστηκαν στην πράξη μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. [...]

Άρης Ψιλοβίκος

Εκδότης: Τζιόλα

ISBN_13: 978-960-418-253-4

Έτος: 2010

Συντελεστής: Ψιλοβίκος, Αντώνιος

Σελίδες: 358