Ιησούς και Παύλος

Ο Ιησούς και οι Εσσαίοι: Ο Παύλος και η ρωμαϊκή ολιγαρχία

13.48 

Το βιβλίο αυτό μελετά τα ακόλουθα θέματα: Ο Ιησούς και οι Εσσαίοι, τα χειρόγραφα της Νεκράς θάλασσας και το κήρυγμα του Ιησού, περί ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού και ο Παύλος και ο Εσσαικός Ιουσαιοχριστιανισμός. Ο Ιησούς και οι Εσσαίοι Τα χειρόγραφα της Νεκράς θαλάσσης και το κήρυγμα του Ιησού Περί της ελεύσεως της Βασιλείας του θεού Ο Παύλος και ο Εσσαικός Ιουδαιοχριστιανισμός.

Εκδότης: Δίον

ISBN_13:

Έτος: 1997

Συντελεστής: Κούτουλας, Διαμαντής Κ.

Σελίδες: 219