Ιησού γλυκύτατε Χριστέ…

Κανών ικετήριος και ευχαί κατά αλφάβητον εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν

2.11 

Εκδότης: Παρρησία

ISBN_13: 978-960-696-047-5

Έτος: 2010

Συντελεστής: Θεόκτιστος ο Στουδίτης, Μοναχός

Σελίδες: 63