Ι. Π. Κοκκώνης, ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

19.00 

Η μελέτη της προσωπικότητας, των απόψεων και της δράσης προσώπων που βρέθηκαν σε θέση να πάρουν αποφάσεις και να επηρεάσουν τις κοινωνικές εξελίξεις, αποτελεί σημαντικό μέρος των ιστοριογραφιών για την κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων. Ο Ι. Π. Κοκκώνης, ως διανοούμενος και ανώτερο στέλεχος στα εκπαιδευτικά ζητήματα της χώρας, και μάλιστα στη συγκυρία οργάνωσης των εκπαιδευτικών θεσμών, έθεσε την προσωπική του σφραγίδα στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι απόψεις και η δράση του Ι. Π. Κοκκώνη, μέσα στις συνθήκες που εκδηλώθηκε αυτή και οι οποίες του επέτρεψαν να παίξει καθοριστικό ρόλο, τόσο στην καποδιστιριακή όσο και στην οθωνική περίοδο, στη θεμελίωση και την παγίωση στην Ελλάδα ενός μοντέλου δημοτικού σχολείου, ορισμένα χαρακτηριστικά του οποίου όχι μόνο συντηρήθηκαν για έναν περίπου αιώνα, αλλά ανιχνεύονται ακόμη και σήμερα στα σχολεία μας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εκδότης: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

ISBN_13: 978-960-01-0805-7

Έτος: 1999

Συντελεστής: Μπουζάκης, Σήφης

Σελίδες: 295