Λατινικά Β΄ λυκείου

Θεωρητικής κατεύθυνσης

18.11 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους Υποψηφίους της Θεωρητικής Κατεύθυνσης για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μαθητές της Β΄ Λυκείου, και στους Συναδέλφους Φιλολόγους και περιλαμβάνει:

- Τα μαθήματα του Σχολικού Βιβλίου 1-20 με τις μεταφράσεις τους και την απόδοση του κειμένου με συντακτική σειρά καθώς και λεξιλογική, γραμματική και συντακτική ανάλυσή τους.
- Συγκεντρωτικούς πίνακες με τα κλιτά μέρη του λόγου.
- Απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
- 740 πρόσθετες ασκήσεις κατανεμημένες ανά κείμενο.
- 10 κριτήρια αξιολόγησης.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-36-3

Έτος: 2010

Συντελεστής: Κυριαζή, Ντόρα

Σελίδες: 471