Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ ενιαίου λυκείου

Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση

19.91 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών· τις παραγώγους και τα ολοκληρώματα. Είναι δομημένο σε έντεκα ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
- Τη θεωρία με αξιοσημείωτες παρατηρήσεις
- Λυμένες ασκήσεις
- Μεθόδους λύσης των ασκήσεων
- Σχόλια - Υπενθυμίσεις
- Ασκήσεις προς λύση
- Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-04-2

Έτος: 2006

Συντελεστής: Ανδριώτης, Δημήτρης

Σελίδες: 464