Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ ενιαίου λυκείου

Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση

18.31 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών, τους μιγαδικούς αριθμούς, τις συναρτήσεις, τα όρια και τη συνέχεια. Είναι δομημένο σε έξι ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
- Τη θεωρία με αξιοσημείωτες παρατηρήσεις
- Λυμένες ασκήσεις
- Μεθόδους λύσης των ασκήσεων
- Σχόλια - Υπενθυμίσεις
- Ερωτήσεις τύπου "σωστό - λάθος"
- Ασκήσεις προς λύση
- Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι απαντήσεις των ασκήσεων προς λύση.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-15-8

Έτος: 2007

Συντελεστής: Ανδριώτης, Δημήτρης

Σελίδες: 358