Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ ενιαίου λυκείου

Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση

16.23 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών· τους Μιγαδικούς Αριθμούς, τις Συναρτήσεις, τα Όρια και τη Συνέχεια. Είναι δομημένο σε έξι ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
-Τη θεωρία με αξιοσημείωτες παρατηρήσεις.
-Λυμένες ασκήσεις.
-Μεθόδους λύσης των ασκήσεων.
-Σχόλια - υπενθυμίσεις.
-Ασκήσεις προς λύση.
-Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-88336-7-8

Έτος: 2005

Συντελεστής: Γιαννάκος, Παναγιώτης

Σελίδες: 285