Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ’ ενιαίου λυκείου

Παράγωγος - ολοκληρώματα

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών, τις Παραγώγους και τα Ολοκληρώματα. Είναι δομημένο σε έντεκα ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:
- Τη θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις
- Λυμένες Ασκήσεις
- Σχόλια-Υπενθυμίσεις
- Ερωτήσεις Τύπου «Σωστό - Λάθος»
- Ασκήσεις προς Λύση
- Κριτήρια Αξιολόγησης με τις Απαντήσεις τους

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι Απαντήσεις των Ασκήσεων προς Λύση.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-71-4

Έτος: 2012

Συντελεστής: Ανδριώτης, Δημήτρης

Σελίδες: 560