Ομήρου Οδύσσεια Α΄ τάξη γυμνασίου

Τριπλό εναλλακτικό βιβλίο: Ημερολόγιο, φύλλα εργασίας και κριτήρια, απαντήσεις

16.32 

Το βοήθημα για την Οδύσσεια του Ομήρου που κρατάς στα χέρια σου είναι ένα τριπλό βιβλίο, γιατί όπως διαπιστώνεις αποτελείται από τρία βιβλία.
α. Ένα κεντρικό και κύριο βιβλιοτετράδιο που περιέχει τα φύλλα της καθημερινής εργασίας στην τάξη καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε ενότητα που πρόκειται να διδαχτεί.
β. Ένα δεύτερο συνοδευτικό βιβλίο με τις απαντήσεις τόσο των φύλλων εργασίας όσο και των κριτηρίων.
γ. Ένα τρίτο, το μικρότερο, τον "Οδηγό στα μονοπάτια της Ομηρικής Οδύσσειας" όπου παρουσιάζεται αλλά και "κατασκευάζεται" κατά κάποιο τρόπο από τους μαθητές μια σύνοψη της Οδύσσειας, απλή και παραστατική.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-11-0

Έτος: 2006

Συντελεστής: Μαδαμόπουλος, Αναστάσης

Σελίδες: 128