Φυσική Γ΄ λυκείου

Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση

19.91 

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της εξεταστέας ύλης της Φυσικής, τις Ταλαντώσεις και τα Κύματα.
Είναι δομημένο σε δέκα ενότητες, καθεμιά από τις οποίες περιέχει:

- Θεωρία με Αξιοσημείωτες Παρατηρήσεις
- Μεθοδολογία Αντιμετώπισης Θεμάτων
- Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα
- Ερωτήσεις Γνώσης (θέμα 1ο Πανελλαδικών Εξετάσεων)
- Ερωτήσεις Κατανόησης (θέμα 2ο Πανελλαδικών Εξετάσεων)
- Ασκήσεις (θέμα 3ο Πανελλαδικών Εξετάσεων)
- Προβλήματα (θέμα 4ο Πανελλαδικών Εξετάσεων).

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-74-5

Έτος: 2011

Συντελεστής: Βουκελάτος, Δ.

Σελίδες: 445