Χημεία Γ΄ τάξη γυμνασίου

18.31 

Το βιβλίο αυτό είναι εναρμονισμένο με το νέο σχολικό βιβλίο και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του επίσημου αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου.

Περιέχει:
- Όλη τη θεωρία αναλυτικά διατυπωμένη με ερωτήσεις και απαντήσεις που διευκολύνουν την αφομοίωση της ύλης
- Απαντήσεις-Λύσεις σε όλες τις Ερωτήσεις και Ασκήσεις του Σχολικού Βιβλίου, του Τετραδίου Εργασιών, του Εργαστηριακού Οδηγού και των Φύλλων Αξιολόγησης του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού
- Πρόσθετες Ερωτήσεις-Ασκήσεις και Προβλήματα προς λύση με τις Απαντήσεις-Λύσεις τους
- Σταυρόλεξα χημικών όρων που οξύνουν τη σκέψη
- Χρήσιμους πίνακες που περιλαμβάνουν ονοματολογία στοιχείων-ενώσεων και βασικές κατηγορίες αντιδράσεων.

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-34-9

Έτος: 2010

Συντελεστής: Μπραουδάκη, Ζηνοβία

Σελίδες: 438