Όρνιθες του Αριστοφάνη Γ΄ τάξη γυμνασίου

Τριπλό ενναλακτικό βιβλίο: Φύλλα εργασίας και κριτήρια-απαντήσεις

17.32 

Φίλε αναγνώστη,

Το βοήθημα για τους "Όρνιθες" του Αριστοφάνη που κρατάς στα χέρια σου είναι ένα τριπλό βιβλίο. Αποτελείται δηλαδή από τρία βιβλία.

α. Ένα κεντρικό, το κύριο βιβλιοτετράδιο, που περιέχει τα φύλα της καθημερινής εργασίας των μαθητών στην τάξη, καθώς και το τμήμα "Βήμα-Βήμα στους Αριστοφανικούς Όρνιθες", ένα χώρο προσωπικών σημειώσεων, σαν ημερολόγιο εργασίας, όπου καταγράφονται στοιχεία για τη δομή του έργου και για την εξέλιξη του κωμικού θέματος καθώς προχωρούν τα μαθήματα.
β. Ένα δεύτερο συνοδευτικό βιβλίο, με κριτήρια αξιολόγησης για κάθε ενότητα.
γ. Ένα τρίτο, με τις απαντήσεις στα φύλλα εργασίας και στα κριτήρια αξιολόγησης.

Ο διδάσκων μετά την αναγνωστική προβολή κάθε ενότητας αξιοποιεί τα Φύλλα Εργασίας κατά βούληση. Επιλέγει τις ερωτήσεις εκείνες στις οποίες κρίνει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν οι μαθητές του και τις επεξεργάζεται μαζί τους στην τάξη. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις αυτές υπηρετούν απόλυτα τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, όπως αυτοί εμφανίζονται στο βιβλίο του καθηγητή, και διερευνούν κοινά ζητούμενα με τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου που συνοδεύουν όλες τις διδακτικές ενότητες. Έχει ωστόσο δοθεί από εμάς μεγαλύτερη έμφαση στα οπτικά στοιχεία της κωμωδίας, στα στοιχεία της κωμικότητας και σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ελέγχουν το βαθμό αφομοίωσης όλων των διδαγμένων ενοτήτων σε δεκαπέντε ή σαρανταπέντε λεπτά, ανάλογα με την κρίση του κάθε διδάσκοντος και το χρόνο που έχει στη διάθεση του. Το βιβλίο αυτό βέβαια φυλάσσεται από τον καθηγητή. Το βιβλίο με τις απαντήσεις φυλάσσεται και αυτό από τον καθηγητή αλλά παραχωρείται ως βοήθημα στα παιδιά
ή πριν τη γραπτή δοκιμασία για να προετοιμαστούν ή και μετά από αυτήν για να αυτοαξιολογηθούν.

Η πρότασή μας είναι εναλλακτική. Για εκείνους που επιθυμούν να είναι η δουλειά τους οργανωμένη και να διεκπεραιώνεται με συνέπεια, υπευθυνότητα, ασφάλεια και ταχύτητα. Για εκείνους που δεν ικανοποιούνται από το διδακτικό τους έργο παρά μόνο αν έχουν κάθε στιγμή αδιάψευστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά του.

Πιστεύουμε ότι και το βιβλίο μας αυτό θα αναδειχθεί σε σημαντικό αρωγό καθηγητών, γονιών και μαθητών και όσοι το χρησιμοποιήσουν σωστά θα κατανοήσουν γιατί στεγάζεται μαζί με άλλα της ίδιας σειράς κάτω από τον τίτλο "δεξί χέρι".

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Εκδότης: Έναστρον

ISBN_13: 978-960-6649-24-0

Έτος: 2008

Συντελεστής: Μαδαμόπουλος, Αναστάσης

Σελίδες: 85